PMF - Odsjek za fiziku

  /  Istaknute obavijesti   /  Prijava teme završnog rada drugog ciklusa studija (2023/24)
prirodno matematički fakultet odsjek za fiziku kategorija događaji

Prijava teme završnog rada drugog ciklusa studija (2023/24)

Poštovani studenti,

na sljedećem linku je dat spisak potencijalnih tema i mentora završnih radova drugog ciklusa studija na Odsjeku za fiziku za akademsku 2023/2024. godinu:

Lista tema i mentora

Molimo vas da najkasnije do 22.1.2024. godine izvršite prijavu teme na ZR1 obrascu, te da popunjenu prijavu predate u kancelariju 217 (šef Odsjeka). ZR1 obrazac možete naći na sljedećem linku:

Dokumenti i obrasci