Katedra za atomsku, molekularnu i optičku fiziku

  /  Katedra za atomsku, molekularnu i optičku fiziku
Katedra za atomsku, molekularnu i optičku fiziku PMF Sarajevo

“There is nothing that living things do that cannot be understood from the point of view that they are made of atoms acting according to the laws of physics.” – Richard P. Feynman

U okviru Katedre za atomsku, molekularnu i optičku fiziku djeluje naučno-istraživačka grupa SAMOPHYS koja se bavi teorijskim modeliranjem laser-induciranih procesa kod atomskih i molekularnih sistema kao što su generacija harmonika višeg reda, jonizacija iznad praga, jonizacija iznad praga višeg reda, i dr.

Katedra broji osam članova i ima aktivnu saradnju sa Max-Born institutom iz Berlina i mnogim eksperimentalnim grupama širom svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke pa do Japana. Zbog doprinosa u nauci, voditelju Katedre, akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću 2011. godine uručena je Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva.

Naučno-istraživački rad članova ove Katedre je detaljnije predstavljen na sljedećoj web stranici: