Bivši uposlenici Odsjeka

  /  Bivši uposlenici Odsjeka

U određenom periodu, između 1993. i 2023. godine, na Odsjeku za fiziku su bili uposleni:

 1. mr.sc. Redžep Baltić
 2. Prof.dr. Muhamed Busuladžić
 3. Prof.dr. Ilja Doršner
 4. Prof.dr. Nada Gabela
 5. Prof.dr. Egvin Girt
 6. Hasan Gorčić, viši laborant
 7. Doc.dr. Dušanka Hadžiahmetović
 8. Doc.dr. Zalkida Hadžibegović
 9. Prof.dr. Esad Hadžiselimović
 10. Senad Hatibović, viši laborant
 11. Prof.dr. Abdel Isaković
 12. Prof.dr. Gordana Knežević
 13. Neda Knežević
 14. Mr Armin Lagumdžija
 15. Mr Matej Lozančić
 16. Prof. dr. Krunoslav Ljolje
 17. Prof.dr. Tatjana Mihać
 18. Nedim Mujić, dipl. fizičar
 19. Doc.dr. Hasnija Muratović
 20. Doc.dr. Mirsada Pirić
 21. Prof.dr. Suada Sulejmanović
 22. Prof.dr. Kenan Suruliz
 23. Prof.dr. Lamija Tanović
 24. Prof.dr. Nenad Tanović
 25. mr.sc. Aleksandar Vrcelj
Razvoj odsjeka za fiziku PMF Sarajevo
Katedra za opštu fiziku PMF Sarajevo