Laboratorija za fiziku materijala

  /  Laboratorija za fiziku materijala

Najvažniji eksperimentalni doprinos na našem Odsjeku je vezan za Laboratoriju za fiziku metala, gdje se od 80-ih godina prošlog vijeka proizvode metalna stakla. Ovdje svakako treba pomenuti pokojnog profesora Egvina Girta koji je kroz saradnju sa kolegama sa Instituta za fiziku u Zagrebu osnovao ovu laboratoriju. U sklopu laboratorije se proizvode metalna stakla u formi traka metodom melt-spinninga.  Laboratorija je preimenovana iz “Laboratorija za fiziku metala” u “Laboratorija za fiziku materijala” jer se naučni interes u oblasti fizike kondenzirane materije proširio i na druge vrste materijala.