II ciklus studija

  /  II ciklus studija

Na prvom ciklusu studija Odsjeka za fiziku, studenti mogu upisati jedan od sljedeća tri studijska programa:

U okviru svih navedenih studijskih programa, nastava se sastoji od predavanja, auditornih vježbi i praktičnih vježbi koje uključuju rad u laboratorijama i terenske vježbe.

STUDIJSKI PROGRAM FIZIKA U OBRAZOVANJU - 120 ECTS

Studenti koji su završili prvi ciklus studija fizike u trogodišnjem trajanju, na drugom ciklusu studija mogu upisati studijski program Fizika u obrazovanju, u dvogodišnjem trajanju. Nakon uspješne odbrane završnog rada stiče se akademsko zvanje magistar/magistra fizike u obrazovanju. Nosilac diplome je primarno osposobljen za obnašanje poziva nastavnika fizike u osnovnim i srednjim školama.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika u obrazovanju, drugi ciklus (120 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM FIZIKA U OBRAZOVANJU - 60 ECTS

Studenti koji su završili prvi ciklus, smjer Fizika u obrazovanju, u trajanju od 4 godine mogu izabrati da nastave obrazovanje na drugom ciklusu, smjer Fizika u obrazovanju. Osim toga, pristup studiju drugog ciklusa na smjeru Fizika u obrazovanju omogućava se i studentima koji su završili prvi ciklus na smjeru Fizika, uz uslov polaganja razlike ispita iz oblasti pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta. Nakon uspješne odbrane završnog rada stiče se akademsko zvanje magistar/magistra fizike u obrazovanju. Nosilac diplome je primarno osposobljen za obnašanje poziva nastavnika fizike u osnovnim i srednjim školama.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika u obrazovanju, drugi ciklus (60 ECTS).

SMJER FIZIKA

Studenti koji su završili prvi ciklus (smjer Fizika ili Fizika u obrazovanju) u trajanju od 4 godine mogu izabrati da nastave obrazovanje na drugom ciklusu, smjer Fizika.  Kroz odabir izbornih predmeta, studenti se opredjeljuju za jedno od sljedećih podusmjerenja:

  • teorijska fizika
  • eksperimentalna fizika
  • medicinska radijaciona fizika

Nakon uspješne odbrane završnog rada stiče se akademsko zvanje magistar/magistra fizike. Nosilac diplome je primarno osposobljen za rad u istraživačkim institutima, zavodima i medicinskim ustanovama. Kandidati sa završenim podusmjerenjem iz medicinske radijacione fizike, pod uslovima uvtrđenim zakonom, mogu raditi specijalizaciju kao medicinski saradnici.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika, drugi ciklus (60 ECTS).