I ciklus studija

  /  I ciklus studija

Na prvom ciklusu studija Odsjeka za fiziku, studenti mogu upisati jedan od sljedeća četiri studijska programa:

U okviru svih navedenih studijskih programa, nastava se sastoji od predavanja, auditornih vježbi i praktičnih vježbi koje uključuju rad u laboratorijama i terenske vježbe.

STUDIJSKI PROGAM FIZIKA U OBRAZOVANJU - 180 ECTS

Studij traje 3 godine (6 semestara). Nakon diplomiranja se stiče stručno zvanje baccalaureus/baccalaurea fizike u obrazovanju. Nosilac diplome je primarno osposobljen za obnašanje poziva nastavnika fizike u osnovnoj školi.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika u obrazovanju – 180 ECTS (prvi ciklus).

STUDIJSKI PROGAM FIZIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU - 180 ECTS

Studij traje 3 godine (6 semestara). Nakon diplomiranja se stiče stručno zvanje baccalaureus/baccalaurea fizike i informatike u obrazovanju. Nosilac diplome je primarno osposobljen za obnašanje poziva nastavnika fizike i informatike u osnovnoj školi. Nerijetko se nosioci diplome zapošljavaju i u IT sektoru.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika i informatika u obrazovanju – 180 ECTS (prvi ciklus).

STUDIJSKI PROGRAM FIZIKA U OBRAZOVANJU - 240 ECTS

Studij traje 4 godine (8 semestara). Nakon diplomiranja se stiče stručno zvanje baccalaureus/baccalaurea fizike u obrazovanju. Nosilac diplome je primarno osposobljen za obnašanje poziva nastavnika fizike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika u obrazovanju – 240 ECTS (prvi ciklus).

STUDIJSKI PROGRAM FIZIKA

Studij traje 4 godine (8 semestara). Na trećoj godini studija, studenti se opredjeljuju za jedno od podusmjerenja:

  • teorijska fizika
  • eksperimentalna fizika
  • medicinska radijaciona fizika

Ova podusmjerenja se razlikuju u izbornim predmetima na trećoj i četvrtoj godini studija. Nakon diplomiranja stiče se stručno zvanje baccalaureus/baccalaurea fizike. Nosilac diplome je primarno osposobljen za rad na poslovima fizičara u istraživačkim institutima, zavodima i medicinskim ustanovama.

Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: Fizika – 240 ECTS (prvi ciklus).