Računarski centar

  /  Računarski centar

Računarski centar Odsjeka za fiziku je u cijelosti moderniziran 2022. godine. U sastavu Računarskog centra studentima i nastavnom osoblju je na raspolaganju ukupno 17 računara. Računarski centar je ključan za odvijanje nastave iz oblasti kompjutacione fizike. Odsjeku za fiziku je na raspolaganju i server  Dell PowerEdge 940 sa četiri procesora tipa Intel Xeon Gold 6230, svaki po 20 procesorskih jezgri i ukupno  256 GB raspoloživog RAM-a.