Kapitalna istraživačka oprema

  /  Kapitalna istraživačka oprema

Odsjek za fiziku raspolaže izrazito vrijednom opremom za analiziranje fizičkih svojstava materijala, kao i opremom za provođenje složenih računarskih proračuna. Više informacija o kapitalnoj istraživačkoj opremi kojom raspolažemo je dato na sljedećim linkovima: