Zašto studirati fiziku?

  /  Zašto studirati fiziku?

“The study of physics is also an adventure. You will find it challenging, sometimes frustrating, occasionally painful, and often richly rewarding.” – Hugh D. Young

Fizika je prirodna nauka koja je ključna za razumijevanje svijeta oko nas, ali i svijeta u nama. Ona podstiče našu maštu kroz promišljanja o pojavama na mikronivou i makronivou, ali i kroz promišljanja o kontraintuitivnim konceptima poput koncepta relativnosti istovremenosti i zakrivljenosti prostor-vremena.

Kroz učenje fizike odgovaramo na vječna pitanja koja je sebi čovjek postavljao, poput pitanja elementarnih čestica od kojih je sve oko nas građeno, do pitanja o postanku Svemira i njegovoj evoluciji tokom vremena.

Otkrića o temeljnim zakonima prirode do kojih se dolazi u fizici, osnova su za razvoj tehnologija koje mijenjaju naš život, od unapređenja postupaka u proizvodnji hrane, preko liječenja raka,  pa sve do razvoja održivih energetskih rješenja.

Ako ste prirodno znatiželjna osoba, tada možete puno naučiti tokom studija fizike. Bez obzira želite li znati zašto se Zemlja kreće i koji zakoni opisuju to kretanje ili želite razumjeti zakone mikroobjekata – od atoma i molekula do elementarnih čestica – fizika može objasniti zašto se stvari događaju onako kako se događaju i koje su veze između pojava koje inače ne bismo zapazili. Za razliku od studija tehničkih nauka kod kojih je akcent na primjeni zakona fizike u ograničenoj oblasti tehnike, u okviru studija fizike studenti uče rješavati temeljne zagonetke prirode, a u okviru karijere fizičara i sami doprinose produbljivanju ljudske spoznaje o svijetu u kojem živimo.

Predmet izučavanja fizike je veoma širok što znači da možete naučiti o različitim temama poput klasične mehanike, termodinamike, elektriciteta i magnetizma, kvantne mehanike, teorije relativnosti, fizike čestica, moderne fizike, i sl. Naravno, tokom studija također možete odabrati specijalizaciju iz nekog od ovih područja.

Ako se pitate kakve poslove možete raditi sa diplomom fizike, sjajan je odgovor da postoji mnogo mogućnosti između kojih možete birati. Diplomirani fizičari ne moraju nužno raditi na poslovima koji su naučno-istraživačkog karaktera. Na primjer, diplomirani fizičari se mogu naći u različitim sektorima, kao što su: obrazovanje, finansije, zdravstvo, marketing, tehnologija i sl.

Njihove analitičke vještine ih čine svestranim, prilagodljivim i spremnim za rješavanje različitih problema bilo individualno ili kao dio tima. Industrije temeljene na fizici podrazumijevaju one sektore gospodarstva gdje je upotreba fizike (u smislu tehnologija i metoda) presudna za njihovo postojanje. O mogućnostima koje se otvaraju nakon završenog studija na Odsjeku za fiziku se dodatno možete informisati kroz video-snimke postavljene na Youtube kanalu Odsjeka za fiziku.

Historija Odsjeka za fiziku PMF Sarajevo